Til underviseren

Med forskerdata kan du inddrage autentiske datasæt fra forskningens verden direkte i din matematikundervisning og få mulighed for at skabe links til naturfagene.

DOWNLOAD

Målet med forskerdata er, at give eleverne mulighed for at:

 • Vurdere hvilken grafisk fremstilling, der giver det bedst mulige udtryk ift. præsentation af datasættet
 • Overveje fordele/ulemper ved gruppering af data
 • Få begyndende forståelse for matematisk modellering (download materiale om modellering i menuen til højre)
 • Få begyndende forståelse for sammenhænge i naturen og for menneskets og klimaets indvirkning på dyr og planter

Du kan tilgå 4 tematiserede datasæt, der alle er valgt, så de understøtter arbejdet med ”Modelleringskompetencen”:

 • Landsvaler – beregninger med vægt, køn og hvor tidligt, der kommer unger i reden
 • Svirrefluer – analyser af hvordan antallet af fluer påvirkes af miljøfaktorer
 • Vejbred – beregninger af planters kemisk forsvar, og opmåling af skader på planten
 • Brændenælde – undersøgelser af sammenhæng mellem type og antal af planter og mængden af næring

Eleverne skal selv downloade datasættet til deres computer og arbejde med det i det regneark, de er vant til at benytte.

Hvert datasæt indeholder 3 faner:

 • Enkel: Den helt enkle, overskuelige version af datasættet
 • Udvidet: Denne fane indeholder et par yderligere kolonner data, typisk med koordinaterne for hver enkelt observation
 • Hjælp: Indeholder ord- og begrebsforklaringer.

Ud over selve datasættet indeholder hvert tema en video, som introducerer emnet, samt et kort, der visualiserer data geografisk. Det vil for de allerfleste give mest mening at se videoen først, dernæst analysere data selv, for så til sidst at arbejde med kortvisningen og dens interaktive muligheder.

For hvert datasæt findes et tilhørende lærermateriale til arbejdet med emnet. Materialet indeholder altid:

 • Oplysninger om omfang og forudsætninger, herunder det forventede tidsforbrug
 • Krav til IT
 • Liste over de læringsmål, som eleverne kan arbejde med i datasættet
 • Oversigt over lærerens forberedelse
 • Introduktion til datasættet og emnet
 • Lærerovervejelser og inspiration til undervisningen, forslag til spørgsmål, der kan understøtte en indledende snak i klassen samt forslag til perspektivering og videre arbejde med emnet
 • Opgaveforslag med grundlæggende spørgsmål og ”hvad-nu-hvis” spørgsmål, der går mere i dybden

De grundlæggende spørgsmål er af lukket karakter. Dette er gjort for at sikre, at alle elever får samme indføring til datasættet og mulighed for at gøre sig bekendte med det, inden de går i gang med ”hvad-nu-hvis” spørgsmålene, som har en mere åben struktur.

Niveauet for de enkelte opgaveforslag er angivet med to ikoner: M angiver opgaver rettet mod mellemtrinnet, mens U angiver opgaver primært rettet mod udskolingen

Opgaverne er bygget op som undersøgelser med problemstillinger. Det er oplagt, at du som lærer giver eleverne mulighed for at vælge, hvordan datasættet skal behandles. Skal data grupperes, skal de kigge på enkeltobservationer, skal de udvælge dele af datasættet osv.? Det er nogle af de spørgsmål, som arbejdet med forskerdata kan træne eleverne i at tage stilling til.
Ved at give plads til overvejelserne om metode og tilgang, får eleverne mulighed for at forstå konsekvenserne af deres valg – fx hvis de vælger intervaller af forskellig størrelse.

Der findes ikke en facitliste til opgaverne. Du kan derfor med fordel give plads til diskussion af forskellige tilgange til data og databehandling og forskellige måder at gribe opgaverne an på.

Vælg et datasæt

landsvale

Landsvale

Regn gennemsnitsvægt for han og hun og undersøg hvor tidligt, der kommer unger i reden

svireefluer

SVIRREFLUE

Find sammenhængen mellem hvor mange fluer, der er, antallet af blomster og mængden af dyrelort

TIL UNDERVISEREN

Sådan bruger du forskerdata i din undervisning

vejbred

VEJBRED

Find ud af, hvordan planters kemiske forsvar hænger sammen med skader på plantens blade

plantdiversitet

brændenælde

Undersøg hvilke forhold, brændenælde vokser under, og i hvilke naturområder, der er flest plantearter

TIL UNDERVISEREN

Sådan bruger du forskerdata i din undervisning

OM FORSKERDATA

Baggrund og kontakt